EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus on the Albania energy market and its integration in the regional IEM. The Acerc mission base on the in-depth knowledge of EU and regional energy law and policy and strives to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc
main activities briefly consists in build-up collaborations and supports to market players in study researches such as the certificate reports, articles and periodicals. The transfer of high expertise through building-up institutional capacities by national and regional training courses, seminars and conferences. The institutional representation and integration within framework of the forum of Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

Albanian Ministry of Energy Announce the Construction of New Hydropower Plant by Dr Lorenc Gordani, 15th October 2016 (Text in Albanian)

AEI Updates 2016Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Sat, October 15, 2016 11:12:25

Ministria e Energjetikës dhe Industrisë njofton me date 13.10.2016 se Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Koka” sh.p.k dhe “Alb-soni” sh.p.k, kane aplikuar për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Fere”, me kapacitet prodhues deri në 2MW, në përroin e Xixullës, degë e lumit Mat, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

Njoftimi i fundit lidhur me dhënien e lejes se ndërtimin mbi sa me sipër i referohet HEC "Geghyseni" me datë 28.09.2016 për dhënien e lejes se ndërtimin për shoqërinë Shpresa-Al me kapacitet prodhues deri në 2MW, në pellgun ujëmbledhës të burimeve të përroit të madh, degë e lumit Valbona, në Bashkinë Tropojë, në Qarkun Kukës.

Projekte te cilat janë shpeshtuar ndjeshëm kohet e fundit, duke bere qe nga korriku 2016 Ministria e Energjetikës dhe Industrisë te kete bere te njohur për publikun në përputhje me Ligjin nr. 43/2015, datë 30.04.2015 dhe VKM nr. 822 datë 07.10.2015 dhënien e mbi 24 lejeve për ndërtimin e 27 te HEC-ve te vegjël qe parashikohet te risin kapacitetin me 52MW.  • Comments(0)//investment.albaniaenergy.org/#post278