EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

Notice: ACERC portal is in standby from January 2016!AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Tue, July 24, 2018 22:43:38

Blog imageDear Friends and Colleagues!

The here portal is in standby from January 2016! Then, the notices referred up to the above period! However, we will continue to use time by time the related social media keeping faith to our original commitments to bring most relevant updates linked with the energy market in Albania.

Notwithstanding the above, your opinion it is always very useful in our day work and we will be grateful if you want to share it with us! Click here to putt in contact for the sent of any feedback, leave your testimony, send of any requests, etc.

Thank and Regards,

Lorenc Gordani

www.adviser.albaniaenergy.orgNew Albanian Law on Renewables accommodates concerns by RES producers, by ECS, 03 Feb 2017AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Fri, February 03, 2017 11:01:13

Blog image

Yesterday the Parliament of Albania passed the Law on Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources. The draft law was challenged by the operators of small hydropower plants in the country, as it changes the regulatory regime and support scheme hitherto applicable. This was the culmination of a long-standing dispute with the Government.

The Secretariat’s Dispute Resolution and Negotiation Centre facilitated the negotiations between the producers and the Albanian government and parliamentary committee. A compromise solution was found in December 2016, which served as a basis for a special provision now incorporated within the new law. Part of the compromise is that the Secretariat will be involved in the setting of the methodology for the calculation of the support scheme applicable to existing producers.

“The Secretariat emphasises the importance of the adoption of a final solution that is acceptable to all stakeholders involved. We hope that the compromise found will positively affect legal certainty and improve both compliance with the acquis and investor confidence,” said Deputy Director Dirk Buschle.

The Secretariat will now verify the adopted law’s compliance with the Energy Community acquis.

For more on above, we invite you to discover through the Official Website of Acerc, ESC Adriatic or to keep updated through the Albanian Energy Market - AEM Group and Personal Publications in LinkedIn.

Disclaimer: While every effort has been made to ensure the accuracy of this publication, it is not intended to provide legal advice as individual situations will differ and should be discussed with an expert and/or lawyer. For specific technical or legal advice on the information provided and related topics, please contact the author at the lorenc_gordani@albaniaenergy.org.Albanian Ministry of Energy Announce the Construction of New Hydropower Plant by Dr Lorenc Gordani, 15th October 2016 (Text in Albanian)AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Sat, October 15, 2016 11:12:25

Blog image

Ministria e Energjetikës dhe Industrisë njofton me date 13.10.2016 se Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Koka” sh.p.k dhe “Alb-soni” sh.p.k, kane aplikuar për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Fere”, me kapacitet prodhues deri në 2MW, në përroin e Xixullës, degë e lumit Mat, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

Njoftimi i fundit lidhur me dhënien e lejes se ndërtimin mbi sa me sipër i referohet HEC "Geghyseni" me datë 28.09.2016 për dhënien e lejes se ndërtimin për shoqërinë Shpresa-Al me kapacitet prodhues deri në 2MW, në pellgun ujëmbledhës të burimeve të përroit të madh, degë e lumit Valbona, në Bashkinë Tropojë, në Qarkun Kukës.

Projekte te cilat janë shpeshtuar ndjeshëm kohet e fundit, duke bere qe nga korriku 2016 Ministria e Energjetikës dhe Industrisë te kete bere te njohur për publikun në përputhje me Ligjin nr. 43/2015, datë 30.04.2015 dhe VKM nr. 822 datë 07.10.2015 dhënien e mbi 24 lejeve për ndërtimin e 27 te HEC-ve te vegjël qe parashikohet te risin kapacitetin me 52MW.TAP Marks Start of Construction in Albania, MEDIA RELEASE 30.09.2016 AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Fri, September 30, 2016 15:31:14

Blog image

Tirana, Albania. The Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG today marked the start of pipeline construction in Albania. The occasion was marked by an inauguration ceremony near the town of Fier, attended by the Prime Minister of Albania, Edi Rama, Minister of Energy and Industry, Damian Gjiknuri, and TAP Managing Director, Ian Bradshaw.

Speaking to an audience that included representatives of the local authorities and other key stakeholders, Prime Minister Rama and Energy Minister Gjiknuri emphasised the importance of the project to Albania. As one of the largest foreign investments in the country, TAP will have a positive impact on the country’s energy sector and will help encourage other foreign investments, they said.

TAP Managing Director Ian Bradshaw said: “I am delighted to be standing here today. TAP has made huge progress over these last few years and the evidence is what you see here today: steel pipes on the ground, heavy machinery in the background, right of way being cleared and trenches dug waiting for pipe to be laid. All this, with many hundreds of thousands of safe hours worked.

I would like to take this opportunity to thank the Albanian Government, in particular the Ministry of Energy and Industry for its unwavering support of our project and our strong cooperation, which has led to TAP’s realisation and delivery of this project.”

In Albania, TAP’s construction progress to date includes:

  • 23km of Right of Way (RoW) cleared
  • 12km pipe strung
  • 8km of pipe welded
  • 56% of pipes delivered – Line pipes & bends continue to arrive in Durrës (since April 2016)
  • Over 94% of access roads & bridges (combined progress) are complete; approx. 90% of the workforce from Albania

TAP continues to be an active player in Albania, particularly in the regions where the project operates. Social investment projects are planned and executed with the participation and in close cooperation with the local community representatives.OST Open Invitation for International Bids on Substation Extension 400 kV, Deadline: 07.12.2016AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Mon, September 26, 2016 15:07:14

Blog imageThe Government of the Federal Republic of Germany, through the Financial Cooperation with Albania made available funds for the Project “400 kV Transmission Line Albania – Kosovo (Tirana – Pristina)” and the associated component “400 kV Extension of Koman Substation”. The funds are made available through the German Development Bank (KfW).

The Albanian Transmission System Operator (OST) now invites sealed bids from eligible Bidders for the execution – on a turnkey basis – of the engineering, procurement and construction works for the project component “400 kV Extension of Koman Substation”.

Bidders shall quote for the entire works and shall consider the standards and instructions provided. Bidders shall complement their capacities through adequate joint venture arrangements, if required.Tirana Municipality Opens Call on Multimodal Terminal for 15. 5 mln euro in concession PPP, Dr Lorenc Gordani, 09/19/2016 (text in Albania)AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Tue, September 20, 2016 10:37:53

Blog imageBashkia e Tiranës hap garën për ndërtimin e Terminalit të Transportit 15. 5 mln euro me koncesion PPP, 19/09/2016

Bashkia e Tiranës hapi garën për ndërtimin e një Terminali të ri të Transportit Publik, nëpërmjet koncesionit me Partneritet Publik Privat (PPP). Terminali do të jetë i vendosur në një sipërfaqe 85,000 metra katrorë përgjatë Autostradës Tiranë-Durrës dhe vlera e investimi parashikohet 15,5 milionë euro.

Bashkia e Tiranës i ka ftuar Operatorët Ekonomikë në një procedurë ndërkombëtare tenderimi për Partneritetin Publik Privat, për hartimin e detajuar dhe zbatimin e ndërtimit të Terminalit të Ri dhe mirëmbajtjen, si dhe menaxhimin e mëvonshëm. Bashkia e Tiranës sqaron se autoriteti kontraktor do të marrë parasysh vetëm ofertat e atyre tenderuesve apo konsorciumet e tenderuesve, të cilët kanë kaluar kufijtë minimalë, të përcaktuara në kriteret e kualifikimit.

Gjatë ndërtimit të terminalit, Bashkia e Tiranës bën me dije se ka si objektiv përmirësimin e lëvizshmërisë së përgjithshme, duke siguruar një terminal me kapacitet të plotë transporti, ku autobusët ndërqytetës do të shkarkojnë pasagjerë për në autobusë urbanë dhe taksi përgjatë korridorit kryesor të qytetit në pjesën veriore, perëndimore dhe jugore të vendit, duke zvogëluar kështu bllokimet e trafikut në qendër të qytetit, përmirësimin e ndotjes së ajrit dhe reduktimin e konsumit të karburantit për transport publik.

Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një truall prej 85,000 metra katrorë, vendosur për gjatë korridorit kryesor që çon në veriperëndim, nga qyteti në drejtim të Durrësit, truall i cili do t’i kontraktohet në baza afatgjatë ofertuesit fitues për të ndërtuar, për të operuar dhe për të ruajtur terminalin për të mirën e operatorëve dhe udhëtarëve. Në shkëmbim, të gjitha tarifat e vendqëndrimit të autobusëve, të ardhurat e qiradhënies me pakicë dhe tarifat e parkimit, do të arkëtohen nga kompania që do të fitojë garën për ndërtimin e terminalit.

Bashkia e Tiranës përcakton se tenderimi për kontratën është i hapur për firmat dhe sipërmarrjet e përbashkëta të firmave të çdo vendi të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e parashikuara në Shtojcën 9, e cila nuk është bërë publike.MEI Call Procurement on Energy Certification (PEN), Notice Released, 15 Sept. 2016AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Thu, September 15, 2016 16:13:05

Blog imageMinistry of Energy and Industry (MEI) announces the open of a public procurement on the Consultancy Services for the preparation of the manual of procedures for energy certification in the building and registration of certificates PEN.

The procurement for all the interested parties will be perform with open procedure through the electronic source. The limit fund is established 30,028.25 Euro (4,166,667 Lek) without VAT, with the source funding from MEI.

The deadline for completion of works is establish within three (3) months from the submission of the contract. The prequalification submission deadline is 16.09.2016 within the hour 12:00 am and the deadline for opening of prequalification applications will come within the 26.09.2016.Albanian Ministry of Energy announces construction of 2 new hydropower plants by Dr Lorenc Gordani, 14th September 2016 (Text in Albanian)AEI Updates 2016

Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Wed, September 14, 2016 20:50:05

Blog image


Ministria e Energjetikës njoftoi me 04.09.2016 ndërtimin e 2 HEC-ve të reja me kapacitet nen 2 MW teksa vetëm me 06.09.2016 kishte njoftuar ndërtimin e 9 HEC-ve të dhëna 6 kompanive. Nga korriku 2016 MEI ka njoftuar dhënien e mbi 14 lejeve për ndërtime te HEC-ve të reja në përputhje me Ligjin nr. 43/2015, datë 30.04.2015 dhe VKM nr. 822 datë 07.10.2015.

- Njoftim për ndërtim të HEC "SHYTAJ" me kapacitet prodhues deri në 2 MW.

Aplikuesi Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Erim” Sh.P.K., “Çupi Group” Sh.P.K. dhe “Arkev” Sh.P.K., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për miratimin e ndërtimit të hidroҫentralit “SHYTAJ”, me kapacitet prodhues nën 2 MW, në përroin e Hetmit dhe Sheshit të vogël, degë e lumit të Zallit të Bulqizës, Rrethi Bulqizë, Qarku Dibër.

- ​Njoftim për ndërtim të HEC "QAMI 1" me kapacitet prodhues deri në 2 MW.

Aplikuesi “Lajthiza Invest” Sh.A., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për miratimin e ndërtimit të hidroҫentralit “Qami 1”, me kapacitet prodhues nën 2 MW, në përroin e Sqirres dhe të Satrave me derdhje në lumin Drin, fshati Qami, Bashkia Kukës, Qarku Kukës.