EU & WBs / Albania Energy Events

EU & WBs / Albania Energy Events

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

Acerc is a think tank centre with a focus on the Albania energy market and its integration in Regional & IEM. The Acerc mission based on the in-depth knowledge of EU and Regional Energy Law and Policy and strives to provide aqualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc main activities consists in build-up collaboration and support to market players in the market researches such as the release of reports, articles and periodicals. Activity accompanied with the offering of the support in capacity building through national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives aims to enable in advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

AREA participate in a meeting with journalists and representatives of civil society, AREA Press Release, 23 February 2016 (text in Albanian)

AEE Updates 2015Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Tue, February 23, 2016 09:58:06

Area merre pjese ne takimin me gazetare dhe përfaqësues te shoqërisë civile, Area Press Release, 23 Shkurt 2016

Shoqata Shqiptare e Energjisë së Rinovueshme - Area e përfaqësuar nga Drejtori Juridik Dr. Lorenc Gordani, morri pjese ditën e hënë, me datë 22 Shkurt 2016, ne një takim mes organizatave dhe ekspertëve që punojnë në fushën e energjisë dhe mjedisit dhe gazetarëve. Takim i organizua nga BIRN Albania u zhvillua në sallën e Hotel Xheko Imperial (ish-Karlsberg), me qëllim që të prezantoj gazetaret me punën e shoqërisë civile ne kete fushe, si dhe te identifikoje problematikat kryesore, te cilat do te orientojnë punën e BIRN Albania dhe grantet qe ajo do te ofroje për gazetaret shqiptare.

Takimi i drejtuar nga z. Zef Preçi, Executive Director at Albanian Center for Economic Research (ACER), kishte për qellim te vendoste ura bashkëpunimi me te mira me te gjithë aktoreve e përfshire ne fushën energjetike. Ne kete kuadër Drejtori Juridik Dr. Lorenc Gordani së pari uroi organizatoret për ndërmarrjen e kësaj iniciative qe shikon përmbushjen një aspekti thelbësore ne fushen e gazetarise dhe dialogut ndërinstitucionalë siç është forcimi i bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe gazetarëve te impenjuar në fushën e energjisë.

Nder te tjera Drejtori Juridik Area, Dr. Lorenc Gordani, shprehu se shpreson se kjo iniciative do te shërbej për bërjen te mundur te analizave me qasje dhe inkuadrim me gjithëpërfshirës dhe ne interes publik. Ne momentin aktuale sistemi energjetikë është ne rrugëtimin e tij drejt zhvillimit dhe çlirimit te potencialeve ne te gjitha drejtimet: si ne tregun me shume, atë me pakice, hyrjen e operatoreve te trete, rënien e monopoleve legale te kompanive publike, e shume te tjera. Por ne një frymë bashkëpunuese te gjitha zhvillimet duhen adresuar pa eklipsuar ose te paktën duke mbajtur ne vëmendjen e duhur edhe çështjet e biznesit dhe problematikat e sistemit ne tërësi tha Dr. Lorenc Gordani.

Për kete më gjithë zhvillimet e shumta, momenti kërkon qe vëmendja te fokusohet mbi aktoret e vërtet te këtij zhvillimi, pra investitorët qe kontribuojnë me kapitalet e tyre ne rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Megjithë dakortesine mbi problemet qe pashmagshmerisht shoqërojnë këto zhvillime qofte edhe një reflektim i përcipte bene te mendosh se situata ne te cilin jemi sot duhet te jete pak (apo shume) e trashëguar edhe si një produkte i një mendësie qe e kapur nga nevojat e momentit te caktuar vazhdon te shikoj rrugëdalje ne ndërhyrjet me masa emergjente.

Në vijim të takimit diskutimi u përqendruar në mënyrë të veçantë në identifikimin dhe gjetjen e rrugëve kryesore te bashkëpunimit. Për sa me sipër pjesëmarrësit u dakordesuan se kjo iniciative qe po lancohet sot si edhe te tjera të pavarura të fushës së energjisë do te shërbejnë një bashkërendimi më të suksesshme për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit me frymë dhe metoda nxitëse në zbatim të orientimeve dhe standardeve të Bashkimit Evropian ne te cilat edhe Shqipëria kërkon te integrohet.  • Comments(0)//events.albaniaenergy.org/#post91