EU & WBs / Albania Energy Broadcast

EU & WBs / Albania Energy Broadcast

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus in Albania energy market and its integration on 8th Regional Area & EU IEM. The ACERC mission aim to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and the effective integration as well as the efficient use of energy resources.

ACERC main activities profiles briefly consists in the release reports, articles and periodicals. In cooperation also with collaborates the offering of the activities that support capacity building of market actors, such as national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives completed by advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

University "Our Lady of Good Counsel" European projects "Tempus" and "Elisa" to promote coperation 04 / 11/2015, 17:13 Manjola Hasa (Video and text in Albanian)

AEB Updates 2015Posted by Adv. Lorenc Gordani, PhD Fri, November 06, 2015 19:16:30

"Zoja e Këshillit të Mirë", Projektet europiane “Tempus” dhe “Elisa” për të nxitur bashkëpunimin

04/11/2015, 17:13 Nga: Manjola Hasa

Për të rritur bashkëpunimin mes institucioneve arsimore në vend dhe jashtë Shqipërisë, Universiteti katolik “Zoja e Keshilli të Mirë”, është pjesë e Projektit Tempus dhe Elisa të financuara nga Bashkimi Europian. Profesori i këtij universiteti Giovanni Lagioa tha se tema të zgjedhur në këtë konkurs është ajo e inovacionit në fushën e agrokulturës dhe në metodat e prodhimit të energjisë.

Giovanni Lagioa: Ne rastin tonë vendi kryesor është Shqipëria, dhe në fakt nga 14 partnerë që janë të përfshirë në projekt, 10 janë institucione shqiptare. Objektivi kryesor i këtyre lloj projekteve është ndarja me njëri-tjetrin e njohurive në një temë të caktuar. Tema që ne kemi zgjedhur është ajo e inovacionit në sektorin e agrikultures që përputhet me politikën dhe strategjinë që qeveria shqiptare ka vendosur.

Nga drejtuesit e këtij universiteti është organizuar një kurs pregatitje online mbi këto tema që do të jetë i disponueshëm për 5 vjet.

Për rektorin e universiteti profesor Bruno Giardina pojektet gjejnë shtrirje dhe realizim në mjaft faklutetet si ai i mjekësisë, farmacisë dhe i shkencave ekonomike dhe politike.

Giovanni Lagioa: Nëpërmjet projektit Tempus, Fakulteti i Farmacisë Bashkëpunon me fakultetin homolog në Bari, po ashtu ai ai i mjekësisë dhe ekonomisë me fakultetet homologe. Ajo qe dua të nënvizoj është që projekti Tempus që kemi dëgjuar të flasim, është thjeshtëzimi i asaj që duam të jemi, një universitet i kujdesshëm në inovacion, të formojmë të rinjtë për teknologjite e reja, dhe të jemi të kujdesshem për nevojat e territorit, që dmth një kujdes të vaçante vendit ku në jemi operative, pra Shqipërisë sonë të bukur.

Për të qënë pjesë e këtij kursi duhet të bëhet regjistrimi në www.tempuselisaa.eu  • Comments(0)//broadcast.albaniaenergy.org/#post43